Shopping cart 0.00 B
RegisterLogin
ENไทย
logo
Barber Shop Talk

ทำบุญในโครงการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ศึกษา2018-11-13 11:33:39

    


ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ทางร้านเนเวอร์เซย์คัทซ์ได้รวบรวมเงินรายได้ค่าตัดผม จากทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ไปร่วมทำบุญในโครงการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา ที่โรงเรียนบ้านนาหวาย
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
Conversations